Bale, Dans ve Müzik eğitiminde öncü olmayı, sanatı yaygınlaştırmayı ve her alanında değer yaratmayı hedefliyoruz