Bale, Dans ve Müzik eğitiminde öncü olmayı, sanatı yaygınlaştırmayı, her alanında değer yaratmayı hedefliyoruz. Bale Kursu