tiyatro

Temel Oyunculuk
Temel Oyunculuk

Oyunculuk; uzun bir geçmişe dayanan bir meslek olmasının yanı sıra hayatı anlamlandırma, iletişim, özgüven, beden dili kullanımı, doğaçlama, sosyalleşme gibi kişisel gelişim kazanımları ile de öne çıkar.

Devamını Oku
Yaratıcı Drama
Yaratıcı Drama

Oyun, çocukların kendilerini ifade etme yöntemidir. Çocuk gördüklerini, bildiklerini, deneyimlerini ve neşesini oyun aracılığıyla yansıtır. Bu nedenle oyun oynamayan çocuğu tanımak zordur.

Tiyatro tekniklerinden yararlandığı halde tiyatro ile karıştırılmaması gereken Yaratıcı Drama etkinliklerinin amacı, çocuğun her alanda kendini daha fazla tanımasına olanak yaratmaktır.

Çocuk canlandırdığı bir kimsenin özelliklerine bürünürken, kendini ve insanl

Devamını Oku
Yetişkinlere Yaratıcı Drama
Yetişkinlere Yaratıcı Drama

“Kendini ifade etmede yaratıcı yollar keşfetmek”

Yaratıcı drama, oyunculuk ve hareket alıştırmalarının harmanlandığı bir çalışmadır. Bedenin ve zihnin rahatlatılması, konsantrasyon, güven, grup enerjisi, empati, beden dilinin etkili kullanılması, duyu ve duygu farkındalığı, hayal gücü ve yaratıcılığın etkin kullanımı gibi konular üzerinde çalışılır.

Atölye süresince güven ve samimiyet duygusu yoğun olan bir atmosfer yaratılır. Kendini ifade etmenin yazılı

Devamını Oku