tiyatro

Temel Oyunculuk

Oyunculuk; uzun bir geçmişe dayanan bir meslek olmasının yanı sıra hayatı anlamlandırma, iletişim, özgüven, beden dili kullanımı, doğaçlama, sosyalleşme gibi kişisel gelişim kazanımları ile de öne çıkar.

Geri Dön