Bateri/Perküsyon

Bateri/Perküsyon

Bateri dersine başlama yaşı öğrencinin fiziksel yapısına göre değişkenlik gösterse de genel olarak 5 yaş itibariyle öğrenci alınabilir.

Perküsyon eğitimi ise 45 dakika, grup halinde gerçekleşir.

Öğrencilerimiz yaş gruplarına göre açılan solfej derslerine de katılabilirler.

Bateri, temel olarak hi-hat, zil, trampet, davul, tam tam, tenor davul parçalarından oluşan, çeşitli bagetler ve ritmik hareketlerle seslerin elde edildiği, kendine öz keskin tınıları barındıran bir vurmalı çalgılar topluluğudur.

Perküsyon, müzikal dinamikleri (farklı ses gürlüklerini) barındıran, kuvvet uygulanarak seslerin elde edildiği bir vurmalı çalgılar grubudur.

Bateri ve Perküsyon eğitiminde amaç; elde edilen bu seslerin ritmik bir uyum içerisinde bireyin beden-kas koordinasyonunu geliştirmektir. Birey, ritim yeteneğini keşfederken elde edilen seslerle müziği dinleme özelliği de kazanır.

Perküsyon temelde Cajon, Darbuka, Tumba, Conga, Bongo, Agogo, Bell, Cowbell, Chimes, Tamburin, Guiro, Jingle Stick, Rainstick, Cabasa, Timball, Timpani gibi enstrüman çeşitlerini kapsar.

Bu çalgılar geleneksel olarak klasik müzik türünün yanı sıra diğer popüler müzik türlerine de eşlik ederler.

Terapi anlamında da faydalı olan bu dersler kurumsal şirket çalışanları, arkadaş ve aile grupları için oldukça verimli ve eğlenceli geçer.

Bu akademik eğitim süreci sonunda her birey dönem sonu resitalleri ve konserleri ile kazandığı donanımı sahnede sergileyebilir hale gelir.

Merhaba, Okullarımız ve eğitimlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.