Türk Müziği

Türk Müziği

Türk Müziği Bölümü altında, Bağlama, Ud, Kanun gibi enstrüman eğitimleri ve Nazariyat Eğitimi bulunmaktadır.

Eğitim 45 dakika, bire bir özel ders şeklinde yapılır. Öğrencilerimiz yaş gruplarına göre açılan solfej derslerine de katılabilirler.

Bağlama

Kullanımı en yaygın olan Türk Halk çalgılarındandır. Yöreye göre değişik isimlerle anılır. Farklı biçimlerde akord edilebilen ikişerli ve üçerli gruplar halinde 3 grup tel düzeneğine sahiptir. Parmakların tele dokunmasıyla çalınır. Tezene ve mızrap ile de çalınabilir.

Bağlama çalma eğitimine başlayabilmek için motor becerilerinin yeterince gelişmiş olması yeterlidir. Öğretmenle organize edilecek bir tanışma dersinin ardından 6 yaş üstü çocuklar veya yetişkinlerle eğitime başlanabilir.

Ud

Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kısa ve kıvrık saplı, kirişli ve mızrapla çalınan bir çalgıdır. 6 çift teli vardır ve mızrapla çalınır. Günümüzde tellerin ince olan 3 çifti misinadan, öteki 3 çifti de çelikten yapılır.

Her yaştan öğrencinin istekli olması ve motor becerilerinin gelişmiş olması Ud çalma eğitimine başlaması için yeterli özelliklerdir. Enstrümanla ve bu eğitimi verecek olan öğretmenle tanıştıktan sonra çalışma aşamasına geçilebilir.

Kanun

Kanun 10 parmakla çalınan evrensel bir enstrümandır. Sağ el melodiyi çalarken sol el mandalları değiştirerek tonaliteyi düzenler ve melodiye eşlik eder.Ülkemizde bulunan kanunların kalınlıkları birbirlerinden farklı 78 adet teli vardır. Mızrapla çalınır.

Enstrümanla ve bu eğitimi verecek olan öğretmenle tanıştıktan sonra çalışma aşamasına geçilebilir.

Merhaba, Okullarımız ve eğitimlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.